Ylijännitesuojaus - Auser
Siirry sisältöön
Asiantuntevaa teollisuuden automaatiopalvelua vuodesta 1993

Ylijännitesuojaus

Ylijännitesuojauksella tarkoitetaan sähköisten laitteiden ja järjestelmien suojaamista erittäin korkeilta, salaman tai kytkentäilmiöiden aiheuttamilta jännitepiikeiltä. Sään ääri-ilmiöiden lisääntyessä ja herkkien elektronisten laitteen määrän kasvaessa ylijännitesuojauksen tärkeys korostuu entisestään.

Ylijännitteet syntyvät useista eri syistä, kuten ukkospurkauksista (LEMP), kytkennöistä (SEMP) ja sähköstaattisista purkauksista (ESD). Ukkospurkaukset aiheuttavat äärimmäisen suuria transienttiylijännitteitä, (kun taas kytkennät ja sähköstaattiset purkaukset ovat muita yleisempiä syitä)
Salamaniskut aiheuttavat äärimmäisen suuria transienttiylijännitteitä. Vaikka ukkospurkauksia esiintyy suhteellisen harvoin, ne ovat huomattavasti korkeampia kuin muut ylijännitteet.

Phoenix Contactilla on laaja valikoima sähkö- ja automaatiojärjestelmien tehonsyötön luotettavuutta parantavia ratkaisuja, joilla pyritään varmistamaan keskeytymätön sähkönjakelu erilaisille laitteille. Häiriöitä vastaan voi suojautua ylijännite-, oikosulku- ja ylikuormitussuojilla. Ne leikkaavat vaarallisen korkeat sähkönsyötön jännitepiikit ja suojaavat koko järjestelmää liian suurilta virroilta.

Phoenix Contact ylijännitesuojaus