Konenäkötuotteet - Auser
Siirry sisältöön
Asiantuntevaa teollisuuden automaatiopalvelua vuodesta 1993

Konenäkötuotteet

Nopeasti kehittyvää konenäköteknologiaa voidaan soveltaa laajasti eri toimialoilla. Äärimmäisen tarkan konenäön avulla tuotannosta ja tuotteista saadaan reaaliaikaista informaatiota esimerkiksi muodoista, väreistä ja pintojen struktuurista. Konenäköön perustuva kuvantaminen tuottaa tehokkaasti digitaalista informaatiota, jota voidaan hyödyntää mm. mittaamisessa, tuotannon ohjauksessa ja analysoinnissa, laaduntarkkailussa ja optimoinnissa.

Konenäköratkaisu hankitaan ratkaisemaan jotain tuotannollista haastetta, parantamaan tuotannon laatua ja luotettavuutta tai tehostamaan toimintaa. Konenäköratkaisu vaikuttaa postiviisesti esimerkiksi hävikin määrään, tuotannon laatuun sekä manuaalisten työvaiheiden tehostamiseen tai niiden poistumiseen kokonaan.

Konenäköprojekti voi olla toteutukseltaan hyvin nopea ja yksinkertainen yhden älylaitteen ratkaisu tai hyvinkin monimutkainen useita mittauksia sisältävä järjestelmäkokonaisuus.

AFRY:n automaattiset mittaus-, tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmät soveltuvat erinomaisesti teollisuuden vaativiin olosuhteisiin.

AFRY Machine Vision – Break detection for pulp paper

AFRY Machine Vision – Sensors for pulp paper