Siirry sisältöön
Asiantuntevaa teollisuuden automaatiopalvelua vuodesta 1993

ABB kontaktorit ja moottorinsuojakytkimet

Kontaktorit

AF-kontaktorit takaavat erinomaisen toimintakyvyn epävakaissa sähköverkoissa ja ovat merkittävä edistysaskel moottorin ohjauksessa. Web-pohjaisessa SOC-työkalussa on saatavilla yli 1 800 koordinaatiotaulukkoa, jolloin oikean ABB-ratkaisun valinta on selkeää ja turvallista. AF-kontaktorit vähentävät kelojen energiankulutusta 80 %. Kun pois johdettavaa lämpöä on vähemmän, ohjauskeskuksen kojeet voidaan asentaa tiiviimmin.

Moottorinsuojakytkimet

Moottorinsuojakytkimet ovat pääpiirin suojalaitteita. Niissä yhdistyvät moottorin ohjaus- ja suojaustoi- minnot. Moottorinsuojakytkimiä käytetään ennen kaikkea moottoreiden manuaalisina virtakytkiminä (ON/OFF) sekä moottoreiden ja järjestelmän sulakkeettomaan suojaamiseen oikosuluilta, ylikuormilta ja vaihekatkoksilta. Sulakkeeton suojaus säästää sekä kustannuksia että tilaa. Lisäksi se varmistaa nopean reagoinnin oikosulkutilanteissa sammuttamalla moottorin muutamassa millisekunnissa.

MS116/MS132 on pienikokoinen (leveys 45 mm) ja edullinen moottorinsuojakytkinsarja (enintään 15,5 kW / 400 V, 32 A). Siinä on sisäänrakennettu erotustoiminto, lämpötilan kompensointi, laukeamisenestomekanismi sekä vääntökahva, johon kytkimen asennot on merkitty selkeästi. Laitetta voi käyttää yksi- ja kolmivaiheso- velluksissa. Asiaton käyttö voidaan estää kahvan lukituksella. Laitteeseen on saatavana apukoskettimet, hälytyskoskettimet, alijännitekelat, työvirtakelat, kolmivaihekiskot sekä virtakiskoliittimet.

 

Kysy lisää

Kontaktorit

AF-kontaktorin elektroniikka muuntaa ohjauspiirin tasa- tai vaihtojännitteen kelaa ohjaavaksi DC-jännitteeksi. Kontaktorin toiminta on turvallista ja optimaalista. Se ei myöskään aiheuta melua.

Neljä kelaa huolehtii koko jännitealueesta

AF-kontaktoreissa on sekä tasa- että vaihtovirtaohjauksen tuki. Uusi AF-kontaktorivalikoima on toiminnoiltaan entistä parempi. Perinteisiin kontaktorisarjoihin verrattuna siinä on 90 % vähemmän tuotenimikkeitä. Kaikki järjestelmät väliltä 24 V AC / 20 V DC – 500 V AC/DC voidaan hoitaa neljällä eri kelan jännitealueella.

Laaja ohjausjännitealue

Perinteisiä kontaktoreja käytettäessä eri ohjausjännitteet vaativat omat kontaktorinsa. AF-kontaktorien laaja toiminta- alue mahdollistaa saman kontaktorin käytön niin Euroopassa, Aasiassa kuin Pohjois-Amerikassakin. AF-kontaktorisarjan sydänkela toimii alueella 100–250 V AC/DC, 50/60 Hz.

Sisäinen ylijännitteenvaimennus

Perinteisten kontaktorien kanssa suositellaan käytettäväksi ulkoista ylijännitteensuojausta. Sen hankintakustannus on hel- posti jopa puolet itse kontaktorin hinnasta. AF-teknologiassa kontaktori huolehtii mahdollisista ylijännitteistä itse, eikä jänni- tepiikki pääse ohjauspiiriin asti. Käyttäjän ei tarvitse huolehtia ylijännitteensuojauksesta tai jännitepiikeistä. Yksi laite vähem- män, yksi huoli vähemmän.

Moottorinsuojakytkimet lisätarvikkeet

Moottorinsuojakytkimet voidaan varustaa päälle tai sivulle asennettavilla apukoskettimilla, sivulle asennettavilla hälytyskoskettimilla sekä alijännite- ja työvirtakelalla. Hälytyskoskettimia on kaksi erilaista. Lisävarusteet voi asentaa ilman johtoja ja työkaluja. Kokoonpano valitaan sovelluskohtaisesti. Apukoskettimien asento määräytyy pääkoskettimien mukaan. SK-hälytyskosketin hälyttää sekä oikosulku- että ylikuormituslaukaisuista. CK-hälytyskosketin hälyttää vain oikosulkulaukaisuista. Alijännitekeloja käytetään moottorinsuojakytkimen etälaukaisuun erityisesti hätäpysäytyspiireissä. Laukaisukeloja käytetään moottorinsuojakytkimen etälaukaisuun.

T16-bimetallilämpöreleet ovat taloudellinen tapa toteuttaa päävirtapiirin sähkömekaaninen suojaus. Ne suojaavat moottoria luotettavasti ylikuormitukselta ja vaihevioilta. Laitteiden laukaisuluokka on 10. Bimetallilämpöreleet ovat kolminapaisia releitä, joissa on kaksoismetalliin perustuva laukaisuelementti. Moottorivirta kulkee kaksoismetallielementin läpi ja kuumentaa sitä suoraan ja epäsuorasti. Ylikuormitustilanteessa (ylivirta) kaksimetallielementti kuumenee ja taipuu. Tämän seurauksena rele vapautuu ja koskettimet vaihtavat asentoa (95–96 / 97–98).

  • Valittavissa manuaalinen tai automaattinen kuittaus.
  • Vaihevikaherkkyys IEC/EN 60947-4-1:n mukaan.
  • Koestus- ja pysäytystoiminto, laukaisun osoitus etupuolella.
  • Lämpötilan kompensointi.
  • Soveltuu sekä kolmi- että yksivaihejärjestelmiin.

Elektroniset E16DU…E140DU-lämpöreleet eivät tarvitse ulkoista virtalähdettä. Ne suojaavat moottoria ylikuormitukselta ja vaihevioilta. Elektroninen lämpörele on bimetallilämpöreleen tapaan helppokäyttöi- nen ja yhteensopiva tavallisten moottorisovellusten kanssa. Elektronisen lämpöreleen erityisetuja ovat laaja asetusalue, tarkkuus, korkea käyttölämpötila-alue sekä laukaisuluokan valinta (10E, 20E, 30E). Muita ominaisuuksia ovat lämpötilan kompensointi, avautuva laukaisukosketin, sulkeutuva signaali- kosketin, automaattisen tai manuaalisen kuittauksen valinta, laukeamisenestomekanismi, pysäytys- ja koestustoiminnot sekä laukaisun osoitus. Lämpöreleet kytketään suoraan kontaktoreihin.

ABB kontaktorit, moottorinsuojakytkimet ja lämpöreleet ABB Moottorin käynnistys ja suojaus