Optris lämpökamera – Kosketukseton lämpötilanmittaus

OPTRIS-tuotteet ovat laadukkaita, kustannustehokkaita ja useisiin lämpötilan mittauksiin sopivia tuotteita.
OPTRIS lämpökamera soveltuu käytettäväksi erilaisissa teollisuuden sovelluksissa, sekä tutkimus- ja tuotekehityssovelluksissa.


Lämpökameralla on helppo havaita alueet/laitteet, joiden lämpötilat ovat poikkeuksellisia, esim. vialliset komponentit, venttiilit, kaapelit, yms, lämpö- tai kylmävuodot. Lämpökameroihin on saatavissa eri optiikoita erilaisten kohteiden mittaamista varten ja tuotteet ovat yhteensopivia Android-puhelimen tai tabletin kanssa.

optris Xi 400

• Moottoroitu fokus
• Erityisen hyvä etäisyys / kohteenkoko suhde 390:1
• Kuvataajuus: 80 Hz

optris Xi 80

• Pieni ja vankka kamera moottoroidulla fokuksella
• Etäisyys / kohteenkoko suhde 190:1
• Itsenäinen toiminta halutunlaisen pisteen etsintä-automatiikalla

Kosketukseton lämpötilan mittaus

Lisätietoja:
Kai Mussalo
kai.mussalo@auser.fi

Puh. 044 700 1738